Tue. Oct 27th, 2020

Gjatë transmetimit të programit të mëngjesit të Radio Televizionit të Malit të Zi, ndodhi një situatë e pazakontë.

Gjegjësisht, një mysafir i cili u shfaq drejtpërdrejt në program dhe iu përgjigj pyetjes së drejtuesit papritmas humbi ndjenjat dhe ra në dysheme.

Burimi in7.

By